Usluga Pripreme Štampe

  Priprema za štampu je u štampariji Clipart sastavni deo široke ponude usluga. Priprema za štampu se može raditi za sve proizvode i u svim dimenzijama. Ukoliko štampu radite u štampariji Clipart, priprema za štampu je besplatna.

  Priprema za štampu se radi tako što se fajl za štampu kreira na osnovu vaše ideje dizajna ili se dizajn radi po našoj ideji. Stručni tim grafičkih dizajnera će po potrebi kreirati idejno rešenje i predstaviti ga vama na doradu i odobrenje.

Želite da otpočnete brendiranje svoje firme?

Kontaktirajte nas za sve informacije u vezi naše usluge štampe